Voorzitter Stuurgroep treedt om gezondheidsredenen af

Erika Spil heeft haar functie als wethouder van de gemeente Tiel om gezondheidsredenen per direct neergelegd. Daarmee stopt zij ook met haar functie als voorzitter van de Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland waar zij sinds  de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 invulling aan gaf.
Wij danken Erika voor haar enthousiasme en inzet voor de energietransitie in Rivierenland en wensen haar van harte beterschap. Wethouder Stefan van Someren (Neder-Betuwe) zal voorlopig als vervangend voorzitter optreden binnen de RES samenwerking.

Deel dit bericht: