Vergunning voor zonnepark Panderweg Oost

Vattenfall mag een zonnepark gaan bouwen in de gemeente Buren. Voor de zomer ging de gemeenteraad akkoord met het verlenen van de benodigde vergunningen. Daarmee is de komst van het zonnepark een stap dichterbij gekomen. Het vaststellen van het bestemmingsplan en afgeven van de vergunning is altijd een belangrijke stap in zo’n project.

Het zonnepark

Het zonnepark moet komen aan de noordkant van de A15 en ten zuiden van de Zilverlandseweg. Zonnepark Panderweg-Oost heeft een omvang van 35 hectare, waarvan 23,5 hectare bestemd is voor zonnepanelen. De overige 11,5 hectare wordt landschappelijk ingericht. Zo wordt het zonnepark omgeven door een blauw-groene zone. Hierin komen brede watergangen met natuurvriendelijke

oevers en een kruidenrijke zone. Deze kruidenrijke zone wordt ingezaaid met een mengsel dat vee-vriendelijk is, zodat het geen risico’s vormt voor omliggende agrarische percelen en het juist een kans is voor bijvoorbeeld schapenbegrazing. Vattenfall vindt het belangrijk dat inwoners van de gemeente Buren ook voordeel hebben van het zonnepark. Er zal een afdracht gedaan worden aan het omgevingsfonds van de gemeente Buren en er wordt momenteel een voorstel uitgewerkt gezamenlijk met energie coöperatie Echteld-Lienden.

Vervolg stappen

Nu de vergunningen zijn afgegeven kan Vattenfall subsidie gaan aanvragen voor het park. Daarna wordt begonnen met de aanbesteding voor de bouw. Wanneer beide succesvol zijn afgerond kan daarmee worden begonnen. Volgend jaar moeten de eerste werkzaamheden plaatsvinden. De eerste stroom wordt in het voorjaar van 2025 geproduceerd.

Kijk voor meer informatie over het zonnepark hier.

Deel dit bericht: