Uitvoering RES 1.0 op koers?

De Provincie Gelderland heeft een Tussenbalans Regionale Energiestrategieën opgesteld. In deze brief aan Provinciale Staten staat de voortgang voor de zes Gelderse RES-regio’s beschreven. In de samenvatting staat: “Wat nu nog op papier staat als ambitie om te realiseren in de Regionale Energie Strategieën moet zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Daarnaast moeten er meer windturbines worden gebouwd voor een efficiënt gebruik van de energie netinfrastructuur en het beperken van maatschappelijke kosten. Dat is onze belangrijkste conclusie op basis van de tussenrapportage RES. Op dit moment is ongeveer 20% van het totale doel gerealiseerd. Aan 25% wordt gewerkt en 55% is nog op papier. Dit betekent dat de uitvoering trager gaat dan noodzakelijk is.” De tussenbalans bevat ook een rapportage over de voortgang en knelpunten per RES Regio.

Voortgang RES Rivierenland
Binnen RES Rivierenland meten we elk half jaar de voortgang van de uitvoering van de doelen zoals genoemd in de RES 1.0. De eerste meting was op 1 juli 2022.
Het bod van de regio Fruitdelta Rivierenland is 1,2 TWh/jaar in 2030. Op 1 juli 2022 was in totaal 380 GWh gerealiseerd en zat 411 GWh in de projecten in voorbereiding.

Vooral bij zon op grote daken is er grote voortuitgang geboekt. De zonnevelden zijn iets gegroeid, de voortgang zit bij zonneveld vooral in de nieuwe projecten die worden voorbereid. Bij wind is de vooruitgang beperkt. In cijfers:

De hoeveelheid ‘zon op grote daken’ is sinds 1 januari 2021 sterk toegenomen: van 58 naar 107 GWh/jaar. Windenergie is iets toegenomen (van 212 naar 242 GWh/jaar) doordat de drie windmolens in  Zaltbommel  zijn gebouwd. De windprojecten in voorbereiding zijn gegroeid (van 188 naar 238 GWh/jaar). De zonnevelden zijn toegenomen (van 15 naar 31 GWh/jaar). De zonnevelden in voorbereiding zijn sterk gegroeid (van 28 naar 173 GWh/jaar).

Risico’s voortgang
De komende jaren zijn er enkele risico’s bij het vasthouden van de voortgang. Defensie lijkt een nieuwe radarpost bij Herwijnen te gaan bouwen die beperkingen oplevert. Daarnaast is de ruimte in het gemeentelijk beleid onzeker. De beperkte ruimte op ons elektriciteitsnet is ook een zorgpunt.

Kort samengevat
Er wordt meer duurzame energie opgewekt, nieuwe projecten worden voorbereid. Maar er is reden om ons zorgen te maken of de doelen voor 2030 worden gehaald.

Voortgang monitoren
De voortgang is voor iedereen inzichtelijk; ook jij kunt zien welke projecten in uitvoering of voorbereiding zijn met de overzichtskaart in het Energieportaal.
Naast de half jaarlijkse monitor wordt de komende maanden preciezer in beeld gebracht waar de uitvoering van RES 1.0 goed loopt en waar minder. Dit gebeurt in het kader van de Voortgangsrapportage die iedere RES-regio in Nederland opstelt voor 1 juli 2023.

*Het bod van de regio Fruitdelta Rivierenland is 1,2 TWh/jaar in 2030. Landelijk is afgesproken om de voortgang in GWh in plaats van TWh te meten. Het RES bod van 1,2 TWh staat gelijk aan 1200 GWh.

Deel dit bericht: