Stuurgroep RES bezoekt onderstation Liander in Dodewaard

Elektriciteitsnet Rivierenland wordt komende jaren flink uitgebreid

Op donderdagochtend 19 januari bezocht de Stuurgroep RES het onderstation van Liander in Dodewaard. Via dit verdeelstation wordt de hoogspanning omgezet naar middenspanning en verder in de regio verspreid naar onze huizen en bedrijven. Het onderstation Dodewaard is een belangrijk elektriciteitsknooppunt in de regio.

Voldoende duurzame energie voor woningen en bedrijven

In de Stuurgroep RES zitten onder andere wethouders uit alle 8 gemeenten van Rivierenland. en andere betrokken partners zoals Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Liander, Gebiedscoöperatie Rivierenland, Greenport Gelderland, Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland en VNO-NCW Rivierenland.

Rondleiding onderstation Dodewaard

Tijdens de rondleiding kregen de bestuurders uitleg over de werking en techniek van het verdeelstation. De installaties, sommige vergelijkbaar met een meterkast thuis maar dan vele malen groter, werden gedemonstreerd. Ook konden ze de kabels zien lopen van de installaties die de grond ingaan en rechtstreeks aangesloten worden op bedrijven. De grootsheid van het terrein en de transformatoren (die de spanning omzetten) spraken voor zich. Net zoals alle veiligheidseisen en maatregelen die de netbeheerder treft op het terrein.

Levering van stroom niet meer vanzelfsprekend

Het huidige elektriciteitsnet kan de stijgende elektriciteitsvraag en de snelheid waarmee de  energietransitie zich ontwikkeld moeilijk bijbenen. Niet alleen is de hoeveel zonnepanelen de afgelopen jaren fors toegenomen, ook de komst van windmolens, bedrijventerreinen die uitbreiden en de stijgende woningbouw zorgen voor extra belasting op het net. En daardoor ontstaan er knelpunten. Bewoners en bedrijven krijgen soms geen elektriciteit geleverd, kunnen niet terug leveren of niet groeien in vermogen of moeten langer wachten op een aansluiting. Uitbreiding van het elektriciteitsnet is daarom nodig.

Vraag  elektriciteit neemt verder toe

De verwachting is dat de komende jaren onze behoefte aan stroom verder toeneemt door verduurzaming van onze woningen en bedrijven, het stijgend aantal elektrische auto’s en andere overgangen naar elektriciteit. Liander vergroot het elektriciteitsnetwerk met de aanleg van dikkere kabels, nieuwe onderstations en meer transformatorhuisjes in de wijk. Het onderstation in Dodewaard wordt ook uitgebreid zodat er meer capaciteit beschikbaar komt voor extra aansluitmogelijkheden voor klanten. Zo kunnen klanten groeien in vermogen én kunnen er meer klanten op het verdeelstation worden aangesloten.

Deel dit bericht: