Stuurgroep praat met Liander en Tennet over toekomstbestendig energiesysteem

Op 24 mei kwamen de leden van de Stuurgroep RES een avond bij elkaar bij om goed geïnformeerd te worden en het gesprek met elkaar aan te gaan over ons elektriciteitsnetwerk. Netbeheerders TenneT en Liander waren te gast. Geheel toepasselijk was als locatie het oude Stroomhuis in Neerijnen gekozen. Daar wordt op dit moment een nieuw onderstation naast gebouwd. Want er wordt hard gewerkt aan het energienetwerk, maar er moet nog veel meer gebeuren. Hoe, wie, wat en wanneer kwam deze avond ter sprake.

Tennet en Liander gaven uitgebreide presentaties over de huidige situatie, wat er moet gebeuren, wat ieders rol, taak en verantwoordelijkheid is en hoe alle betrokken partijen kunnen bijdragen om het proces te versnellen en te verbeteren.

Investeren in infrastructuur

Om ons netwerk in Rivierenland toekomstbestendig te maken is veel nodig. Uit berekeningen blijkt dat er voor 2030 4 extra onderstations nodig zijn, 1 bovenstation en 1850 à 1900 middenspanningsruimtes (ofwel trafohuisjes van 30m2). Tot nu toe duurt het bouwen van een onderstation circa 7 jaar, waarbij de voorbereidende procedures 6 jaar in beslag nemen.

Integraal programmeren

Het opwekken van duurzame energie en het gebruik is een integraal vraagstuk. Opwekken verloopt (tot nu) vooral via zon en wind. Het gebruik loopt steeds vaker tegen grenzen aan en dit speelt voor veel sectoren: wonen, bedrijvigheid, mobiliteit.

Vanwege de lange doorlooptijden is het belangrijk om verder vooruit te kijken en ook richting 2050 alle energiebehoeften tijdig en integraal in beeld te brengen. Met een provinciaal Meerjarenprogramma Investeringen Energie en Klimaat  (PMIEK) wordt aangegeven welke werkzaamheden met voorrang moeten worden ingepland.

Uitwerken van slimme regionale energieoplossingen

Omdat de vraag naar energie sneller stijgt dan de werkzaamheden om het netwerk te versterken is het belangrijk om ook naar andere oplossingen te kijken. Het beter benutten van de bestaande capaciteit is één oplossing. Maar ook andere mogelijke oplossingen werden besproken, zoals de opslag van opgewekte elektriciteit, vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen (stroom gebruiken op het moment dat het wordt opgewekt) en het realiseren van energiehubs waarin de aanwezige stroom onderling wordt uitgewisseld.

Gelderse Energie Infra Structuur (GEIS)

Gedurende de avond werden vele vragen beantwoord, met elkaar naar mogelijke oplossingen gekeken en afspraken gemaakt over verdere samenwerking. Via de Gelderse Energie Infra Structuur (GEIS) wordt er de komende jaren gestructureerd en gezamenlijk verder gewerkt aan het investeren in de infrastructuur, het integraal programmeren en het uitwerken van slimme oplossingen.

 

Deel dit bericht: