Stand van zaken Energiepark Echteld Lienden

Sinds 2021 onderzoekt Vattenfall de mogelijkheid om een windpark en twee zonneparken te ontwikkelen in het gebied langs beide zijden van de A15 tussen Echteld en Lienden, onder de naam: Energiepark Echteld Lienden. Omwonenden (binnen ongeveer 1 km rondom het plangebied) hebben een brief ontvangen van Vattenfall over de ontwikkelingen.

Zonnepark Panderweg-Oost

Voor de zonneparken is de ontwikkeling in een vergevorderd stadium: eind 2022 is voor het zonnepark aan de Panderweg een vergunning aangevraagd bij de gemeente Buren. Deze vergunning ligt op dit moment t/m 7 april ter inzage.

Windpark Echteld Lienden

Wat betreft de windmolens is eind 2022 door de provincie Gelderland besloten om de ruimtelijke procedure te starten en te begeleiden voor het plaatsen van nieuwe windmolens in het zoekgebied. Deze procedure noemen we een ‘provinciaal inpassingsplan (PIP)’.  De provincie toetst en beoordeelt de plannen. Inwoners van de gemeente Buren en de gemeente Neder-Betuwe worden geïnformeerd en kunnen meedenken en adviseren over de plannen.

Jij kunt meedoen met het windpark

Samen met inwoners onderzoekt Vattenfall welke locaties in het zoekgebied het meest geschikt zijn voor de windmolens en welke voorwaarden belangrijk zijn. Daarnaast verkennen zij gezamenlijk de mogelijkheden hoe het windpark jou zo veel mogelijk (financieel) oplevert. De energiecoöperatie Echteld-Lienden haalt hier via een enquête input bij je op.

Kom naar de informatieavond!

Jij kunt meedoen en meedenken over het windpark. Daarom organiseert Vattenfall op 29 maart om 19.30 uur de eerste informatieavond. Deze vindt plaats in Dorpshuis De Hoge Hof in Echteld. Meld je aan voor deze avond via de website: www.energieparkechteldlienden.nl/energieavond/.

Deel dit bericht: