Samen financieel profiteren van windparken

Met de komst van windparken ontvangen huishoudens in Rivierenland niet alleen lokale, duurzame stroom. Ook de samenleving kan profiteren van de parken. In Rivierenland ontstaan hier steeds meer concrete voorbeelden van.
Met de komst van de twee windmolenparken bij knooppunt Deil en de AVRI hebben de gemeente West Betuwe en de ontwikkelaars afgesproken dat gedurende 15 jaar een jaarlijks deel van de opbrengst in een omgevingsfonds wordt gestopt.
Het omgevingsfonds zal naast het toekennen van een jaarlijkse profijtbijdrage aan omwonenden tot 1200 meter van de dichtstbijzijnde windmolen ook projecten financieren om de leefbaarheid te bevorderen in een straal van ongeveer 3,5 kilometer van de windparken.
Inwoners, verenigingen en burgerinitiatieven die een project bedenken op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing, duurzame energie, leefbaarheid of sociale samenhang dat het persoonlijk belang overstijgt, kunnen een subsidie krijgen voor de uitvoering daarvan. Dus; heb jij een mooi project? Dien het in voor 30 september!
Kijk voor meer informatie op de website van Omgevingsfonds West Betuwe.

Deel dit bericht: