S-TEC de duurzame banenmotor in Rivierenland

Om de klimaatambities te realiseren heeft Rivierenland de komende jaren veel technische vakmensen nodig. Aan de Teisterbantlaan in Tiel is sinds dit jaar S-TEC actief. Stefan van Tongeren is directeur van Energie Samen Rivierenland en één van de initiatiefnemers voor dit huis vol energie. We interviewden hem over waarom S-TEC is opgericht en wat S-TEC gaat bijdragen.

Wat is S-TEC?

“S-TEC is een samenwerkingsverband van verschillende partijen uit Rivierenland en we hebben als doel met elkaar om de energietransitie te versnellen binnen onze gebouwde omgeving: onze huizen, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke te verduurzamen. En uiteindelijk klimaatneutraal te worden in 2050. Want dat is het doel: met elkaar in een klimaat neutrale omgeving wonen.”

Waarom is S-TEC opgericht?

“Om dat doel te halen moeten we nog heel veel doen en moeten we gaan versnellen. Daarvoor is samenwerking tussen de partners binnen S-TEC noodzakelijk én zijn er veel meer opgeleide vakmensen nodig, want die zijn er veel te weinig in de regio. Dat is één van de grote knelpunten binnen de energietransitie. Er zijn veel te weinig vakmensen in de installatiesector om het uit te kunnen voeren. Eén van de doelen van S-TEC is om dat tekort aan vakmensen op te lossen.”

Wat is de meerwaarde van S-TEC? En voor wie?

“We willen naar een toekomstbestendige regio en dit op een duurzame wijze doen. Op het gebied van het klimaat, maar het moet ook betaalbaar zijn en banen bieden. Duurzame arbeid creëren is een onderdeel van het betaalbaar houden van de energietransitie. Het zorgt er namelijk voor dat het geld dat het verduurzamen kost ook in onze regio blijft.
De energietransitie is een arbeidsintensieve sector, waar veel vraag is naar technische arbeidskrachten. Werken in de energietransitie betekent dat je in ieder geval tot 2050 verzekerd bent van een goed betaalde baan. Een relevante en toekomstbestendig opleiding voor onze jongeren, voor zij-instromers, voor bestaande werknemers, betekent geschikte vakmensen voor bedrijven en voor jou en mij vakmensen over de vloer om die warmtepomp en andere techniek ook daadwerkelijk met verstand van zaken in onze huizen goed te installeren.”

Waar richt S-TEC zich op?

“In dit gebouw aan de Teisterbantlaan hebben we alle opleiders met een technisch profiel bij elkaar gezet en samen een ‘doorlopende leerlijn’ opgezet van basisonderwijs tot en met MBO. Alle onderwijsprogramma’s zijn op elkaar afgestemd, zodat kinderen stapsgewijs worden meegenomen in technische vaardigheden en werken in de energietransitie. Doordat ook bedrijven en leveranciers meedoen, krijgen deze leerlingen les in praktijklokalen met de nieuwste installaties en technieken om op te oefenen, in plaats van simulaties. De leveranciers zijn er zo van verzekerd dat hun product straks op de juiste manier geïnstalleerd wordt in onze huizen. Een win-win situatie voor iedereen.

Daarnaast werken we samen met Werkzaak Rivierenland om een programma voor zij-instromers op te zetten, zodat iedereen die wil, de overstap naar de technische sector kan maken. En bedrijven die al in de installatietechniek werkzaam zijn, kunnen hun huidige werknemers bij ons laten bijspijkeren, zodat ook zij deze duurzame technieken op de juiste manier kunnen installeren. Dat stimuleert deze bedrijven ook om duurzame technieken te adviseren en opdrachten hiervoor aan te nemen.”

Naast de opleidingstak zijn ook inwoners hier van harte welkom. In onze WoonWijzerWinkel kunnen zij verschillende technieken bekijken en bijvoorbeeld zelf horen of en hoeveel geluid een warmtepomp nu daadwerkelijk maakt. Zo kunnen zij goed geïnformeerd en weloverwogen keuzes maken voor de verduurzaming van hun eigen huis.”

Wat heeft S-TEC nodig van anderen om succesvol te zijn?

“Lokaal de problemen oplossen waar we tegenaan lopen én lokaal de kansen pakken die de energietransitie biedt, vraagt om samenwerking. Dat kost tijd, energie en vooral ook de wil om samen op te trekken. S-TEC heeft 3 jaar voorbereiding gekost, maar is in Nederland best een unieke samenwerking. Ik geloof ook echt in de verbinding tussen onderwijs, bedrijfsleven en markt en in de samenwerking tussen de 5 O’s (organisaties, ondernemers, overheid, onderwijs en ondernemende burgers).  Met S-TEC hebben we nu een grote stap tussen onderwijs, bedrijfsleven en markt gemaakt. Nu is het aan overheden om ook de eigen vertrouwde patronen te doorbreken en processen te gaan inrichten die aansluiten bij de nieuwe praktijk. Bijvoorbeeld het systeem van aanbestedingen.

Ook gaan de gesprekken over de RES nog te veel over de opwek van energie (windmolens en zonneparken) en blijft de verduurzaming van de bebouwde omgeving (verwarming) nog te veel onderbelicht, terwijl dit een integraal vraagstuk is. Vraag en aanbod en warmteopwekking hebben direct met elkaar te maken.”

Deel dit bericht: