Energiek samenwerken aan een duurzaam Rivierenland

We gaan minder energie verbruiken en de energie die we wel nodig hebben, wekken we lokaal en duurzaam op. Doel is om een gezonde, duurzame regio te worden en klimaatverandering door CO2-uitstoot tegen te gaan. De Regionale Energie Strategie (RES) helpt om samen doelen te formuleren én uit te voeren.

Regiodeal

Ondertekening RegioDeaL

Op 13 juli 2020 zetten het Rijk en de vijf samenwerkende partijen hun handtekening onder de Regio Deal FruitDelta Rivierenland. Deze deal omvat een investering van 15 miljoen euro om samen tal van maatschappelijke opgaven aan te pakken om de welvaart van iedereen in onze regio te stimuleren. Ook de RES is betrokken bij de Regio Deal in 4 projecten.

1. Het ontwikkelen van een Community Hub

Dit een online programma voor inwoners met informatie over energiebesparing, energie opwekken en alternatieven voor verwarming van woningen. Praktisch en met informatie uit de eigen buurt, inclusief planning voor de realisatie.

2. Aanpakken energiearmoede

Iedereen moet mee kunnen doen in de energietransitie, ook de inwoners die daar geen geld voor hebben. Dat is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarvoor worden lokale en regionale projecten opgezet, waarbij fondsen, woningcorporaties, gemeenten en andere partijen gaan samen werken.

3. Proeftuinen en Living Labs

Innovatie is de kracht van het bedrijfsleven. We zetten projecten op voor bedrijven in de industrie, de landbouw en de logistiek / mobiliteit. De projecten ondersteunen en versnellen de energietransitie voor bedrijven.

4. Toepassen warmte uit oppervlaktewater

In een wijk in Rivierenland wordt nader onderzocht of water van een vijver bruikbaar is voor het verwarmen van woningen in de buurt.

De Regio Deal loopt tot en met het jaar 2023.

Meer weten?
Regio Deal: Rijk en regio investeren 15 miljoen euro voor stimuleren brede welvaart regio >

Deel deze pagina: