Radarpost in Herwijnen? RES-ambities nog steeds haalbaar!

 

Het is nog niet 100% zeker maar het lijkt steeds meer waarschijnlijk  dat de radarpost in Herwijnen er komt. Hier is veel over te doen geweest. Omwonenden maken zich zorgen over gezondheidsrisico’s. De RES Stuurgroep vroeg zich af wat het betekent voor de ambities voor windmolens in de regio. Defensie eist namelijk voldoende ‘vrij zicht’ voor de radar. Algemeen principe over hinder van windmolens voor radar:

  1. Ongunstig is: windmolens die in de kijkrichting op een rij zijn geplaatst, dichtbij de radar.
  2. Gunstig is: windmolens die dwars op de kijkrichting van de radar zijn geplaatst, verder weg van de radarpost.

Gevolgen berekend door TNO

Over een mogelijke radarpost hebben we tijdens het maken van de RES 1.0 al advies gevraagd aan TNO voor enkele gebieden. Nu heeft TNO de consequenties voor alle kansrijke gebieden voor windmolens voor ons doorgerekend. Dus niet alleen de gebieden met windambitie maar ook de verkennings- en reservegebieden uit RES 1.0. Zie het kaartje hieronder. Hiervoor zijn 45 meetpunten aangeleverd aan TNO.

Het goede nieuws is dat de ambitie voor 1,2 TWh windenergie uit RES 1.0 ook met radarpost uitvoerbaar is. Maar de radarpost heeft wel consequenties.

Consequenties Bommelerwaard

Voor Zaltbommel zijn voor twee scenario’s in totaal 14 meetpunten aangeleverd. Hiervan leveren twee punten mogelijk een knelpunt op: de meest noordwestelijke (Wakkere Dijk) en ten zuidoosten van Zuilichem. Voor Maasdriel staat in RES 1.0 het doel van twee windmolens. Afhankelijk van de definitieve molens in Lage Rooijen lijken deze haalbaar mits initiatiefnemers goed kijken naar de hoogte van de windmolens en de definitieve locatie. Conclusie: er zijn voldoende mogelijkheden in de Bommelerwaard.

Consequenties West Betuwe

Dat geldt niet voor het verkenningsgebied in West Betuwe (langs A15, nabij Vuren). Ook na een extra doorrekening blijkt dat mogelijke windmolens te dicht op de radar staan en te veel in een rij. Dit verkenningsgebied is geen onderdeel van het bod RES 1.0 dus deze tegenvaller heeft geen invloed op de huidige RES-ambities. Voor de toekomst is het een duidelijke beperking.

Consequenties Culemborg

Voor Culemborg zijn twee doorrekeningen gemaakt. De eerste met vier nieuwe windmolens én behoud van de bestaande drie. Bij de tweede berekening is, zoals de bedoeling is, gerekend met het afbreken van de bestaande. Bij de eerste berekening bleek dat er te veel een ‘muur’ ontstaat waar de radar last van heeft. Het is dus maar goed dat ook de RES 1.0 al uitging van het afbreken van de huidige drie windmolens.

Voor Tiel, Neder-Betuwe, West Maas en Waal en Buren levert de radarpost geen grote hindernissen op voor het realiseren van windambities in de kansrijke gebieden uit RES 1.0

Conclusie

De RES-ambitie voor wind is nog steeds haalbaar en uitvoerbaar als de radarpost definitief in Herwijnen komt.

Een samenvatting van het TNO rapport lees je hier.

Deel dit bericht: