Pilot energiearmoede in gemeente Buren van start

Door de hoge energieprijzen krijgen huishoudens met een smalle beurs het zwaar deze winter. Daarom heeft de Rijksoverheid elke gemeente geld uitgekeerd om deze huishoudens te ondersteunen. Met dit geld startte de gemeente Buren een pilot op 12 september in de kern Ingen. De pilot wordt uitgevoerd door het Energieloket Rivierenland. Binnen deze pilot worden energiecoaches ingezet die bij de huurders van woningcorporatie Thius langsgaan. Tijdens het woningbezoek geeft de energiecoach energiebesparende tips over gedrag en woning. Daarnaast brengt de energiecoach kleine energiebesparende producten met zich mee, zoals tochtstrippen en LED lampen. De energiecoach biedt ook hulp bij het aanbrengen van deze producten.De pilot is gestart met een brief voor alle huurders van Thius in Ingen. Op 21 september gaan de energiecoaches samen met de welzijnsorganisatie Welzijn Rivierstroom en enkele medewerkers van de gemeente langs de deuren bij de doelgroep. Dit heeft tot doel om het project een gezicht te geven en meer huishoudens te bereiken.

Vervolg pilot

De pilot loopt tot en met de eerste week van oktober. Hierna evalueert de gemeente samen met het Energieloket de resultaten. De punten waarop gelet wordt zijn onder andere:

  • Hoeveel huishoudens zijn geholpen?
  • Welke contact leverde de meeste respons op?
  • Wat is de reactie van de doelgroep op de aanpak van de gemeente?

Na de evaluatie wordt zo nodig de aanpak van de pilot aangepast voor de gemeente brede uitrol. Streven is om de aanpak eind 2022 voor de hele gemeente te organiseren.

Structurele aanpak energiearmoede

Doel van de gemeente Buren is om met de ervaringen van de pilot uiteindelijk een structurele aanpak op te zetten. De Rijksoverheid heeft halverwege 2022 nog een tweede keer gelden uitgekeerd in het kader van energiearmoede aan de gemeentes.

Zo wordt gekeken naar de mogelijkheid om bij de kernen waar energiearmoede het grootste probleem is een groep handige vrijwillige buurtbewoners te verzamelen om huishoudens te helpen bij het aanbrengen van energiebesparende producten. Ook de mogelijkheden voor een witgoedregeling worden onderzocht.

*Tijdens Prinsjesdag op 20 september is bekend gemaakt dat de Rijksoverheid nog 18 miljoen euro heeft vrijgemaakt om lage en middeninkomens te ondersteunen bij het omlaag brengen van de energierekening. Indien dit uitgekeerd wordt aan gemeentes, dan kan dit ook worden gebruikt om een structurele aanpak op te tuigen.

Deel dit bericht: