De Regionale Energie Strategie (RES) is een document en een samenwerking.

Stap voor stap schakelen we om naar duurzame energie. We beginnen met technieken die we kennen en experimenteren met nieuwe opties.

Wat is RES?

De Regionale Energie Strategie (RES) is een document en een samenwerking.

Het document beschrijft hoe Rivierenland overstapt op duurzame energie. In het document is de gezamenlijke ambitie voor het opwekken van duurzame elektriciteit geformuleerd: 1,2 TWh duurzame elektriciteit in 2030, opgewekt met wind en zon. Ook is onderzocht en vastgesteld welke gebieden in de regio daarvoor kansrijk zijn. Daarnaast beschrijft het document welke regionale kansen we zien voor het anders verwarmen van onze woningen.

De RES 1.0 is tot stand gekomen dankzij een nauwe samenwerking tussen de acht regiogemeenten, provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Liander, Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, Greenport Gelderland, Gebiedscoöperatie Rivierenland en VNO-NCW Midden en met behulp van de inbreng van 600 personen en (maatschappelijke) organisaties.

Nu het plan in 2021 is vastgesteld gaan we komende jaren met elkaar aan de slag gaan om het plan uit te voeren en daadwerkelijk duurzame opgewekte stroom in onze regio te realiseren. Participatie van inwoners en bedrijven wordt daarbij nóg belangrijker. Om de afgesproken windmolens ook daadwerkelijk op tijd in Rivierenland draaiende te hebben, moeten uiterlijk in 2025 de vergunningen hiervoor zijn afgegeven. In 2023 beschrijven we in een RES 2.0 document onze vorderingen.

Ontstaansgeschiedenis RES

In 2015 maakte 195 landen afspraken om actie te ondernemen om de aarde niet meer dan twee graden Celsius te laten opwarmen. Om dat te realiseren moet onder meer de CO2-uitstoot omlaag.
In 2019 presenteerde het Nederlandse kabinet de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken. Sindsdien werken we in Nederland in een samenwerkingsverband van 30 RES-regio’s aan regionale verkenningen waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land  via wind en zon opgewekt kan worden. Ook wordt onderzocht welke warmtebronnen te gebruiken zijn, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen.
Op 1 juli 2021 hebben alle 30 RES-regio’s hun plan aangeboden aan het Nationaal Programma RES.

Deel deze pagina: