De Regionale Energie Strategie (RES) is een document en een samenwerking.

Stap voor stap schakelen we om naar duurzame energie. We beginnen met technieken die we kennen en experimenteren met nieuwe opties.

Waarom een RES?

De Regionale Energie Strategie (RES) is uit noodzaak ontstaan.

Fossiele brandstoffen raken op, het klimaat verandert en de aarde warmt op. Doen we niets, dan ervaren we steeds meer problemen en worden (delen van) de aarde op den duur onleefbaar. Wachten we met actie, dan worden oplossingen steeds duurder. In Nederland is afgesproken om in een samenwerkingsverband van 30 RES-regio’s kansen te onderzoeken en oplossingen voor de opwek van duurzame energie te realiseren.

Maar de RES is ook een verhaal van kansen.

Via de Regionale Energie Strategie werken we samen aan de toekomst. Er ontstaan nieuwe kansen en samenwerkingsverbanden in de maatschappij. Het biedt nieuwe economische mogelijkheden, banen en verdienmodellen. Inwoners kunnen concreet deelnemen en meeprofiteren van het lokaal opwekken van schone en duurzame energie. En duurzame energie is goed voor het milieu en daarmee uiteindelijk ook voor onze leefomgeving.

Deel deze pagina: