Ondernemende burgers in RES Rivierenland

De GCR in RES Rivierenland

Overheden nemen het voortouw bij de totstandkoming van de RES. In Rivierenland hebben andere relevante partijen, inclusief de maatschappelijke partners, vanaf het begin ook een gelijkwaardige plek in het proces. Een bijzonder voorbeeld daarvan is het netwerk van de Gebiedscoöperatie Rivierenland. Welke vruchten plukt Rivierenland daarvan? Wat zijn succesfactoren?

In Rivierenland hebben de acht gemeenten, Waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland afgesproken dat zij graag willen samenwerken met een brede vertegenwoordiging van de samenleving. Zodoende zitten netbeheerder Liander, de samenwerkende woningcorporaties, Greenport Gelderland en VNO-NCW Rivierenland aan tafel. Een bijzondere partner is de Gebiedscoöperatie Rivierenland.

“Deze aanpak zorgt in een later stadium voor versnelling van het proces.”

In een dubbelinterview komen vier betrokkenen aan het woord. Joost Reus, wethouder van de gemeente Culemborg en voorzitter van de Stuurgroep RES Rivierenland. Dennis Kerkhoven, voorzitter van de Gebiedscoöperatie Rivierenland. Hij zit namens het netwerk van duurzame burgerinitiatieven in de Stuurgroep. Annemieke Spit (procesmanager RES Rivierenland) en Arjen Gerritsen (bestuurder van de Gebiedscoöperatie Rivierenland) zitten allebei in de Regiegroep RES Rivierenland: Annemieke als voorzitter en Arjen namens het netwerk van duurzame burgerinitiatieven.

“We kennen elkaar al langer, daardoor is er vertrouwen.”

Lees het interview (pdf) >

Deel dit bericht: