NIEUW: Het energieportaal

Alle windmolens en zonne-energie Rivierenland in beeld gebracht

De opgave om met elkaar onze stroom duurzaam op te wekken en onze huizen anders te verwarmen gaat iedereen aan. Goed inzicht in de gemaakte afspraken, cijfers en voortgang in onze regio helpen daarbij om samen het goede gesprek te voeren.
Met trots presenteert RES FruitDelta Rivierenland het energieportaal, dat transparant en voor iedereen inzichtelijk de gemaakte afspraken en voortgang in beeld brengt.

Het energieportaal toont op een kaart en in grafieken de afspraken die alle volksvertegenwoordigers van Rivierenland met elkaar gemaakt hebben en hoever we zijn in de uitvoering ervan. Zo is voor iedereen, inwoner, beleidsmakers en projectontwikkelaars inzichtelijk waar we staan en waar we als Rivierenland naar toe werken.

Het energieportaal Rivierenland biedt:

  • een volledig en actueel overzicht in cijfers en grafieken
  • inzicht in de gemaakte afspraken RES Rivierenland
  • cijfers uitgesplitst per gemeente en het totaal van de hele regio
  • inzicht in de voortgang van opwek elektriciteit via wind en zon en het totaal aan projecten geprojecteerd op de kaart van de regio.

Per gemeente bekijken wat de status is van de doelstellingen wind en zonne-energie

Het energieportaal toont in één oogopslag  welke initiatieven en welke doelstellingen nog moeten worden uitgewerkt, al in ontwikkeling zijn en welke zijn afgrond. En natuurlijk: wat ze bijdragen aan de totale doelstelling. De parameters opgewekt vermogen, aansluitvermogen en opgesteld vermogen geven daar direct antwoord op.

Duidelijkheid over wat er in de raadsperiode 2022-2026 gerealiseerd moet worden

In 2021 hebben alle 8 gemeenteraden met elkaar afgesproken dat Rivierenland 1,2 TWh aan duurzame energie opwekt per 2030 als bijdrage aan de Nederlandse energievoorziening. In het RES 1.0 document is daarbij ook afgesproken hoe deze hoeveelheid elektriciteit via wind en zon wordt opgewekt en welke  gebieden binnen Rivierenland daarvoor in aanmerking komen.

Alle benoemde locaties en projecten zijn via stippen op de kaart aangegeven. De kleur van de stip toont de status van het project; ambitie, verkenning, in ontwikkeling, of gereed (in exploitatie).

Op 1 januari 2025 moeten de benodigde vergunningen voor zon en met name wind zijn verleend. Daarvoor is het belangrijk dat deze locaties tijdig worden opgenomen in het omgevingsbeleid. Het energieportaal geeft dus ook duidelijkheid waar de komende raadsperiode aan gewerkt moet worden en biedt op elk gewenst moment inzicht in de voortgang.

Je vindt het energieportaal in de menubalk  van deze site onder energieportaal.

Deel dit bericht: