NEDERLAND – De stand van zaken in een notendop

 

Het beschikken over betaalbare duurzame elektriciteit en warmte is een randvoorwaarde om te kunnen blijven ondernemen, wonen en reizen. De vraag ernaar neemt toe. In 30 regio’s werken overheden met veel andere partijen samen om duurzame elektriciteit op land op te wekken met wind- en zonprojecten. Het doel van 35 TWh opgewekte elektriciteit in 2030 is goed haalbaar. Het ontwikkelen van nieuwe projecten wordt steeds uitdagender. Door onder meer een veranderend politiek klimaat, netcongestie en mogelijk strengere milieunormen voor windparken op land. De regio’s werken hard aan nieuwe oplossingen om bestaande gezamenlijke afspraken na te komen. Daar hebben zij continuïteit en samenhangend beleid voor nodig.

Dit is kort samengevat de uitkomst van de ‘foto’ van het Nationaal Programma RES (NPRES). Zij geeft twee keer per jaar een blik op waar de 30 RES-regio’s staan op weg naar 2030. Deze stand van zaken (de Foto) is gebaseerd op de gesprekken met de regio’s en hun Voortgangsrapportages.

Bij deze stand van zaken formuleerde de NPRES 5 kernboodschappen die ook de agenda van de Stuurgroep RES Rivierenland het komend jaar zullen bepalen. Duidelijk is dat er een beweging gaande is van focus op wind en zon naar warmte en het integrale energiesysteem.

  • Toegang tot energie essentieel
  • Decentraal energiesysteem biedt kansen
  • Consistente keuzes en instrumenten gevraagd
  • Energie afwegen in samenhang met ander beleid
  • Blijf samenwerken aan uitvoeren afspraken

Meer informatie over deze 5 kernpunten en de halfjaarlijkse ‘foto’ van de NPRES lees je hier.

Deel dit bericht: