Monitor PBL geeft meer inzicht in bod energieregio’s

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteerde op 1 februari haar analyse van de 30 Concept RESsen, die de 30 RES-regio’s afgelopen oktober inleverden bij het Nationaal Programma RES. Uit deze analyse blijkt dat de landelijke doelstelling van 35 TWh in zicht is. Maar omdat de plannen vaak nog weinig concreet zijn, is onzeker wat in de RES 1.0 daadwerkelijk door de regio’s zal worden geboden.

In ons concept bod van Rivierenland hebben we (gemeenten, provincie en het waterschap) een realistische ondergrens vastgesteld, door alleen op te nemen wat al gerealiseerd is of in de pijplijn zit. In de RES 1.0 nemen we de volgende stap, waarbij we streven naar een verdubbeling van het concept bod. Dit doen we op basis van de regionale en lokale verkenningen van de afgelopen 1,5 jaar naar mogelijke nieuwe locaties voor zon en wind.

Door nu vooruit te kijken, houden we zelf de regie. Zo worden we in een later stadium niet overvallen door hogere doelstellingen of initiatieven op ongewenste locaties. Ook belangrijk: de RES 1.0 is geen eindpunt, maar een tussenstap. In 2023 volgt een RES 2.0, in 2025 een RES 3.0 enzovoort.

Lees verder
Monitor PBL geeft meer inzicht in bod energieregio’s voor elektriciteitsproductie uit zonne- en windenergie

Zonnepanelen op dak met kind in dakraam
Foto: NPRES

Deel dit bericht: