Masterclass elektriciteitsnet voor raadsleden door Liander

 

afbeelding van onderstation

Op donderdag 16 maart jl. (na de start op 10 november) heeft Liander de laatste Masterclass mogen geven aan de gemeenteraad van de gemeente Culemborg. Liander bezocht alle 8 gemeenteraden met deze masterclass, waarin zij een toelichting hebben gegeven over het elektriciteitsnet. Liander blikt hieronder terug op de  onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen:

Wat is de rol van Liander

De Missie: ‘Een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie’

Een volzin die alomvattend illustreert wat er maatschappelijk van Liander verwacht wordt en wat zij van zichzelf verwacht. Dit is natuurlijk een veelomvattende omschrijving en dat geeft ook direct de complexiteit van de missie weer. Waar Liander zich tot voor kort kon richten op het onderhouden van het netwerk en het realiseren van nieuwe aansluitingen, vraagt de huidige situatie om een totaal andere benadering van het energiesysteem. Aangezien het krijgen van elektriciteit niet meer vanzelfsprekend is, ontstaan veel innovatieve ontwikkelingen in de markt, waarbij  Liander meedenkt in oplossingen zoals bijvoorbeeld Smart Energy Hubs, oplossingen achter de meter of contractuele aanpassingen.

Hoe werkt het elektriciteitsnet

Huizen, bedrijven en mobiliteit verduurzamen in een razend tempo. Dat heeft grote impact op het gebruik en de (beschikbare) capaciteit op het netwerk. Waar voorheen het speerpunt was om enkel en alleen levering van elektra mogelijk te maken is er momenteel ook veel te doen om teruglevering, doordat er steeds meer duurzame energie wordt opgewekt. Daarnaast groeit ook de vraag naar elektriciteit substantieel door bijvoorbeeld het installeren van warmtepompen, het rijden met elektrische auto’s, elektrisch koken en nog tal van andere verduurzamingen.

Van Netbeheerder naar ontwerp van een nieuw energiesysteem

Om iedereen onder gelijke voorwaarden toegang tot een duurzaam, betaalbaar en toegankelijk energiesysteem van de toekomst te geven is meer nodig. Dit betekent dat het elektriciteitsnet flink moeten worden uitgebreid en verzwaard.  Voorheen was het voldoende om een enkele kabel te verzwaren of hier en daar een trafohuisje bij te plaatsen, maar in de huidige situatie vraagt dat een veelvoud hiervan. Een voorbeeld dat velen sterk tot de verbeelding spreekt is de volgende: In de ‘oude’ situatie was het mogelijk om circa 135 woningen aan te sluiten op een kabel, in de huidige situatie is dat door de ‘extra’/verhoogde vraag en aanbod nog ongeveer 35 woningen per kabel. Daarmee kunnen we ons allemaal voorstellen dat er niet alleen meer kabels gelegd moeten worden, maar dat het ook vraagt om meer trafohuisjes die de elektriciteit verder de wijk in brengen. Dit brengt ongemak met zich mee, de komende jaren zal 1 op de 3 straten open moeten om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren. Daarnaast zullen klanten vaker langer op een aansluiting moeten wachten of te maken krijgen met netspanningsproblemen.

Maatschappelijke samenwerking

Een van de voornaamste zaken waar we allemaal invloed op hebben is het in balans brengen van vraag en aanbod op het elektriciteitsnet. Uiteindelijk kunnen we niet allemaal zonne-energie van onze zonnepanelen terugleveren wanneer de zon schijnt of onze auto’s laden c.q. elektrisch koken als er geen duurzame opwek is. Daarnaast is het een reëel verwachting dat het elektriciteitsnet of de werkzaamheden daaraan steeds zichtbaarder wordt in onze huidige leefomgeving. Denk hierbij aan de al genoemde werkzaamheden in de straten, maar ook de verdubbeling van het aantal trafohuisjes in de wijken.  

Dit is de kort en bondige samenvatting van wat er in de Masterclasses van Liander aan de gemeenteraden gepresenteerd is. Tot slot hebben is in de Masterclasses de oproep gedaan aan de gemeenten om nauw te blijven samenwerken. Dit houdt in tijdig delen van de ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en bedrijventerreinen, rekeninghouden met de ruimtelijke inpassing van het elektriciteitsnet en tegelijkertijd slimme combinaties te maken tussen vraag en aanbod. Liander denkt graag mee over de ideeën en gaat er graag over in gesprek!

Deel dit bericht: