Liander speelt belangrijke rol bij RES Rivierenland

Nederland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. Met de RES wordt op regionaal niveau invulling gegeven aan de energietransitie. Liander heeft een goed beeld van de mogelijkheden van het lokale energienet. De netbeheerder speelt dan ook een belangrijke rol.

Michel Bijlsma is gebiedsregisseur bij de netbeheerder. “Vanuit onze kennis en kunde van het energiesysteem  leveren we een belangrijke bijdrage aan de regionale plannen. Met de regio plannen we het liefst langjarig vooruit. De RES is daar hét instrument voor. Daarbij geven wij inzicht in waar het net makkelijk en moeilijk (ruimte, tijd en geld) uitgebreid kan worden. Door het energiesysteem zo optimaal mogelijk te gebruiken, houden we de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk en de doorlooptijden zo kort mogelijk.”

 

Capaciteit van het netwerk

De verduurzaming van het energiesysteem is één van de grootste verbouwingen van Nederland. Voor Liander betekent dit dat de komende 10 jaar de capaciteit van het net moet worden verdubbeld. Deze opgave kunnen de netbeheerders alleen realiseren in samenwerking met alle partijen die betrokken zijn bij de energietransitie Michel: “De ambitie in de Concept RES van de regio FruitDelta Rivierenland kan nagenoeg geheel binnen de capaciteit van het huidige energienet worden ingepast. Het betekent wel dat het net op een aantal plekken moet worden uitgebreid, maar dat staat al bij ons op de planning”.

 

Concrete plannen

Om goede investeringsplannen te kunnen opstellen, is het van belang dat netbeheerders vroegtijdig weten welke ontwikkelingen waar zullen plaatsvinden. Het net uitbreiden, gaat niet van vandaag op morgen. Er is een groot tekort aan technici op de arbeidsmarkt en de aanvraag van vergunningen kan bovendien jaren duren. Alle transitieplannen – zoals de RES, de transitievisie warmte en de regionale aanpak laadinfrastructuur (RAL) –  zijn daarom belangrijke bronnen. “En dat vraagt om concrete plannen”, legt Michel uit. “Daar hebben wij onze partners in de regio bij nodig. Wij zijn trots op de resultaten die we tot nu toe met elkaar binnen de regio FruitDelta Rivierenland bereikt hebben en werken de komende tijd graag samen verder met alle partners aan de ambitie voor de RES 1.0”.

Animatie

Bekijk ook de animatie over de RES en het energienet >

 

Deel dit bericht: