Raadsvergadering gemeente Maasdriel Transitievisie Warmte

In het Klimaatakkoord (2019) is afgesproken dat de gebouwde omgeving vanaf 2050 geen aardgas meer gebruikt. De gemeente krijgt een regierol in deze warmtetransitie.
In het Klimaatakkoord is daarnaast afgesproken dat elke gemeente uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte opstelt. In deze visie geeft de gemeente aan welke alternatieven
voor aardgas beschikbaar zijn en op welk moment gebouweigenaren het beste kunnen overstappen op een aardgasvrije verwarming.
De gemeenteraad van Maasdriel heeft op 10 december 2020 het Plan van Aanpak voor de Transitievisie Warmte vastgesteld. Conform dit Plan van Aanpak is de
Transitievisie Warmte opgesteld. Met deze visie schetst de gemeente het pad richting een aardgasvrije gemeente in 2050. De gemeenteraad wordt via dit voorstel gevraagd
de Transitievisie Warmte vast te stellen.

Kijk voor meer informatie in het raadsinformatiesysteem van de gemeente Maasdriel.

Datum

9 december 2021
Expired!

Tijd

19:30