Raadsvergadering gemeente Culemborg Uitgangspunten notitie RES 2.0

Op 1 juli 2021 is de RES 1.0 van de regio Rivierenland aangeboden aan het NPRES. In de RES 1.0 is verwoord dat in de regio Rivierenland richting 2030
1,2 TeraWattuur (TWh) duurzame elektriciteit kan worden opgewekt door middel van windmolenparken en
grootschalige zonne-energiesystemen (zonneweides en grootschalig zon op dak). De 1,2 TWh (goed voor het
elektriciteitsverbruik van ca. 350.000 huishoudens) draagt bij aan de landelijke doelstelling om uiterlijk in 2030 35 TWh
duurzame elektriciteit op land door middel van zon en wind op te wekken. De RES 1.0 is tot stand gekomen door een
intensieve samenwerking van de acht gemeenten in Rivierenland, het Waterschap Rivierenland en de provincie
Gelderland.

Nu de RES 1.0 is vastgesteld start het proces om te werken aan de RES 2.0. Landelijk is afgesproken dat de RES’sen om
de twee jaar worden geactualiseerd, vooral om te bewaken dat de landelijke doelstelling van 35 TWh duurzame
elektriciteit bereikt wordt. De RES 2.0 moet op 1 juli 2023 worden opgeleverd. De RES 2.0 zal vooral in het teken staan
van het bewaken van de uitvoering van de afspraken uit de RES 1.0. Halen we de ambitie? Moeten we nieuwe
afspraken maken? Zijn er nieuwe duurzame technieken die een rol gaan spelen? De scope van de RES 2.0 zal breder
zijn dan die van de RES 1.0. Zo krijgen opslag, innovatie en de verbinding met andere thema’s zoals mobiliteit,
woningbouw en biodiversiteit nadrukkelijker een plek.

Kijk voor meer informatie in het raadsinformatiesysteem van de gemeente Culemborg.

Datum

9 december 2021
Expired!

Tijd

20:00