Carrousselvergadering gemeente Zaltbommel Transitievisie Warmte

In een Transitievisie Warmte wordt een stapsgewijze aanpak richting aardgasvrije en daarmee duurzame wijken uiteengezet. Volgens het Klimaatakkoord moeten gemeenten in 2021 een eerste
Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. In onze Transitievisie worden onder andere op hoofdlijnen de oplossingsrichtingen en de vervolgaanpak weergegeven.
De bespreekversie van de Transitievisie Warmte heeft van 5 augustus tot en met 24 september ter inzage gelegen. Er is een aantal opmerkingen gemaakt, vragen gesteld
en reacties ingediend. Deze zijn in de Procesnota bespreekversie Transitievisie Warmte beantwoord.

Kijk voor meer informatie in het raadsinformatiesysteem van de gemeente Zaltbommel.

Datum

2 december 2021
Expired!

Tijd

19:00