Bespreking RES 1.0 Provinciale Staten

In de provincie Gelderland zijn zes RES regio’s. De provincie neemt op 9 juni een besluit over vier van de zes RES 1.0 documenten.

In de ochtend heeft de provincie een hoorzitting gehouden waarin inwoners hun mening kenbaar konden maken.

In de middag bespreekt de Provinciale Staten de vier RES documenten ter voorbereiding op de besluitvorming.

Datum onder voorbehoud.

Kijk voor meer informatie over deze vergadering in het vergaderingsysteem van Provinciale Staten.

 

 

Datum

26 mei 2021
Expired!

Tijd

14:45 - 17:45