Inwoners vinden: ook in Tiel moeten we energie uit zon en wind opwekken

In december vorig jaar heeft de gemeente Tiel inwoners gevraagd wat zij vinden van de opwek van energie uit zon en wind. 437 inwoners vulden de flitspeiling in. De flitspeiling (Swipocratie) is geen ‘harde wetenschap’, maar de uitkomsten geven wel een goed beeld van hoe inwoners denken over dit thema. De uitkomsten van de Swipocratie gebruikt de gemeente bij het opstellen van het gemeentelijk zon- en windbeleid. De gemeente verwacht dat de raad dit beleid in 2023 bespreekt en vaststelt.

Wat vinden de deelnemers?

  • 67% van de deelnemers maakt zich zorgen over klimaatverandering.
  • 76% vindt het belangrijk dat we ook in Tiel duurzame energie opwekken.
  • 95% vindt het een goed idee om zonnepanelen te plaatsen op (bedrijfs)daken.
  • 89% vindt het een goed idee om zonnepanelen langs de A15/Betuwelijn te plaatsen.
  • 64% vindt het goed als er windmolens langs de A15/Betuwelijn worden geplaatst.
  • 51% vindt het goed dat door de komst van windmolens of zonneparken het landschap verandert.
  • 21% is sowieso tegen zonneparken en 27% is sowieso tegen windmolens.
  • 76% vindt dat direct omwonenden van windmolens of grote zonneparken hier financieel voordeel van moet hebben.

Grote overeenkomst met eerdere flitspeiling

In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 staat waar en hoe we grootschalig duurzame energie gaan opwekken in de regio. Over de RES 1.0 hebben inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meegedacht via ruimteateliers en een flitspeiling. Dat was bijna twee jaar geleden. Sindsdien is de energiewereld behoorlijk veranderd. De prijzen voor gas en stroom zijn bijvoorbeeld enorm gestegen. Daarom wilde de gemeente Tiel weten hoe inwoners op dit moment over de opwek van energie uit zon en wind denken.

De uitkomsten van de huidige flitspeiling zijn grotendeels hetzelfde als de resultaten van de flitspeiling van twee jaar geleden. Ook toen maakte het merendeel van de deelnemers zich zorgen over klimaatverandering. En vrijwel iedereen vond zonnepanelen op (bedrijfs)daken een goed idee. Het aantal inwoners dat het goed vindt als het landschap verandert door de komst van windmolens of zonneparken is licht gestegen (van 46% naar 51%).

Deel dit bericht: