In memoriam: Joost Reus

Veel te vroeg overleed op 31 augustus jl. Joost Reus, onze oud-voorzitter van de Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland. Joost wist in de periode 2018 – 2022, met respect voor ieders positie en een subtiele balans tussen humor en daadkracht, richting te geven aan de samenwerking tussen de vele RES-partners. Voor hem was het vanzelfsprekend dat ieders inbreng even noodzakelijk en waardevol is. Onder zijn leiding werd dan ook de waardevolle basis gelegd voor de brede samenwerking rondom de Regionale Energiestrategie in Rivierenland en kwam de RES 1.0 tot stand. Op deze basis bouwen wij de komende jaren verder.

Ter nagedachtenis aan Joost worden namens RES Rivierenland tien bomen geplant via Trees for Life, waarvan vijf in klimaatbossen in Nederland en vijf in Sulawesi, Indonesië. Voor de groenere, duurzame wereld waar Joost met volle overtuiging aan werkte. We gaan zijn inzet en betrokkenheid enorm missen en wensen de familie van Joost veel sterkte met dit grote verlies.

Deel dit bericht: