Het stroomnet knelt

 

Nederland heeft een van de betrouwbaarste stroomnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. De netbeheerders zien dat de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam energieverbruik, duurzame opwek, elektrisch vervoer en warmte in hoog tempo gelijktijdig opgaan waardoor het letterlijk knelt op het stroomnet.

Dat ziet ook TenneT gebeuren. TenneT is de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Regionale netbeheerders zijn voor het transport van regionaal opgewekte duurzame energie afhankelijk van TenneT. Alle regionaal geproduceerde wind- en zonnestroom die niet regionaal wordt verbruikt, wordt getransporteerd naar het bovenliggende net van TenneT die het naar elders transporteert. TenneT gaf begin september aan dat het hoogspanningsnet in zowel Gelderland als Flevoland (exclusief Noordoostpolder) tegen de grens aanloopt voor teruglevering van elektriciteit (zie hier). Kort daarna heeft TenneT ook voor de provincie Utrecht moeten concluderen dat het net vol zit (zie hier).

Als het hoogspanningsnet zijn maximale capaciteit bereikt heeft is er ook bij de regionale netbeheerder geen ruimte meer voor nieuwe aanvragen (vanaf 2 september) voor het transport van opgewekte stroom van bijvoorbeeld wind- of zonneparken of grote zonnedaken. Dit treft dus ook de regio Rivierenland. De door TenneT aangegeven knelpunten voor terugleveren hebben op dit moment geen gevolgen voor bestaande klanten en klanten met een geldige offerte. Het heeft wel gevolgen voor nieuwe initiatieven voor (duurzame) opwek. Daarin kan voorlopig niet worden voorzien.

Het is nog niet aan te geven hoelang dit duurt. TenneT doet op dit moment een congestiemanagementonderzoek (onderzoek naar verdeling van de ruimte). De uitkomsten hiervan worden begin 2022 verwacht. Naast het congestiemanagementonderzoek, voert Tennet de benodigde netversterkingen fasegewijs door. Deze duren naar verwachting tussen de drie en zeven jaar.

Deel dit bericht: