Gelderse regio’s samen voor duurzame energie

Regio Achterhoek publiceerde op 16 juni haar Concept RES. De regio streeft naar de opwek van 1,35 terawattuur (TWh) duurzame energie. Alle 6 Gelderse regio’s, waaronder onze regio FruitDelta Rivierenland, hebben nu hun Concept RES gepubliceerd. Samen willen we ongeveer 6 TWh hernieuwbare energie opwekken met zonneparken en windmolens op land. De Nederlandse doelstelling is 35 TWh. Gedeputeerde Staten besluiten op 30 juni 2020 over de Concept RES’en van regio Achterhoek en regio Arnhem Nijmegen. Eind mei stelden zij de Concept RES’en van onze en de 3 andere regio’s vast.

“Een prachtig resultaat,” aldus gedeputeerde Jan van der Meer. “Uiteraard moeten we dit nog goed uitwerken in een vervolgstap (RES 1.0). Initiatiefnemers zoals energiecoöperaties moeten de aanleg en de bouw van windmolens en zonneparken realiseren voor 2030. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we op deze manier een grote stap maken in de overschakeling naar duurzame energie. Belangrijk is dat we naarmate de plannen concreter worden we steeds meer inwoners hierbij betrekken en dat zij er ook financieel beter van kunnen worden.”

Wilt u meer weten? Kijk dan ook op de website van de provincie: gelderland.nl >

 

Deel dit bericht: