GEIS en PMIEK; belangrijke nieuwe termen uitgelegd

Binnen het gesprek over de energietransitie komen verschillende nieuwe termen naar voren: GEIS en PMIEK. In dit artikel leggen we kort uit waar deze afkortingen voor staan.

Gelderse Energie Infra Structuur (GEIS)

De schaarste op het elektriciteitsnet vraagt om meer sturing. Door het energiesysteem als geheel te beschouwen en te verbinden aan ruimtelijke en economische ontwikkelingen ontstaat een beter beeld van vraag en aanbod van energie. Zo wordt het mogelijk de netschaarste van nu aan te pakken en tegelijk het energiesysteem voor te bereiden op de toekomst.

In Gelderland geeft de provincie via Gelderse Energie Infrastructuur (GEIS) richting. Met GEIS wordt er actief gestuurd op een efficiënt, toekomstbestendig energiesysteem. Netbeheerders, regio’s en provincie werken binnen GEIS samen.

Met GEIS wordt er:

  • Integraal gewerkt: Het gaat niet (langer) alleen over opwek van duurzame energie, maar ook over gebruik voor bijvoorbeeld mobiliteit, wonen, werken, industrie. Het hele energiesysteem wordt dus in zijn geheel bekeken. (= integraal programmeren)
  • Samengewerkt: netbeheerders, gemeenten, provincie en andere stakeholders zitten samen om tafel en delen kennis en gegevens om zo goed mogelijk te kunnen sturen en anticiperen.
  • Met de blik op de korte en lange termijn gekeken: de wens is om nu belemmeringen door een vol netwerk voorkomen of verminderen, maar er ook voor zorgen dat het energiesysteem op de lange termijn passend is voor wat dan nodig is.
  • Een verbinding tussen lokale, regionale, landelijk niveaus gemaakt.

Het doel van de aanpak GEIS is het beperken en voorkomen van knelpunten in de energie-infrastructuur. Dat wordt gedaan via de volgende sporen:

  1. Versnellen van de investeringen in de energie-infrastructuur,
  2. Het integraal programmeren van energie-infrastructuur in relatie tot ruimtelijke-economische ontwikkelingen,
  3. Het uitwerken van slimme regionale energieoplossingen

De Gelderse P-MIEK past in de lijn van het 2e spoor.

Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (PMIEK)

De verwachting is dat de vraag naar elektriciteit de komende jaren nog fors blijft groeien, met name door doordat er woningen bijkomen, bedrijven uitbreiden en de toename van elektrische mobiliteit. Ook het aanbod van elektriciteit door zonne- en windparken groeit gestaag door. Uitbreidingen in het elektriciteitsnetwerk zijn noodzakelijk en staan gepland de komende jaren Maar de ruimte voor uitbreidingen is schaars en netbeheerders hebben beperkt beschikking over menskracht en materialen. Dit betekent dat gekeken moet worden wat het belangrijkste is om als eerste te doen. Prioriteren dus. In het eerste PMIEK staat het investeren in vier onderstations in de regio Rivierenland hoog op de lijst.

Deel dit bericht: