Energiek samenwerken aan een duurzaam Rivierenland

We gaan minder energie verbruiken en de energie die we wel nodig hebben, wekken we lokaal en duurzaam op. Doel is om een gezonde, duurzame regio te worden en klimaatverandering door CO2-uitstoot tegen te gaan. De Regionale Energie Strategie (RES) helpt om samen doelen te formuleren én uit te voeren.

Financiële participatie

Vragen & antwoorden over energiecoöperatie Betuwewind en Windpark Deil

Hoe werkt financiële participatie? Welke keuzes maak je? En wat leveren energieprojecten de lokale gemeenschap op qua geld? Op 9 juni 2021 organiseerde Regio Rivierenland de online kennisbijeenkomst ‘Lokale regie op wind- en zonneparken: eigenaarschap en euro’s voor de omgeving’. Gerlach Velthoven (directeur van Betuwewind) gaf hier een presentatie. Op de vragen van de deelnemers gaf hij openhartig antwoord. We delen deze vragen en antwoorden hier.

Betuwewind produceert lokaal opgewekte energie die wordt doorgeleverd via Betuwestroom. Leden verenigen zich in de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. Een deel van de opbrengsten gebruikt de coöperatie om lokale energieprojecten op te zetten. Zoals Windpark Deil in de gemeente West Betuwe: een park van elf windmolens (instappen bij dit project is nu niet meer mogelijk). Deze molens wekken elektriciteit op voor zo’n 60.000 huishoudens, samen met de turbines van Wind- en zonnepark Avri bij Geldermalsen.

Hoe participeer je in de projecten van Betuwewind? En hoe kun je uittreden of je geld na verloop van tijd terughalen?

De leden kunnen voor de ontwikkeling en de bouw van projecten geld inleggen. Ze krijgen daarover jaarlijks rente en de lening wordt in vijftien jaar afgelost. Op verzoek kan dat eventueel eerder, als er genoeg liquiditeit is.

Hoeveel 100% eigen eigendom-projecten heeft Betuwewind nu in Rivierenland?

Momenteel zijn er twee 100% lokaal eigendom-projecten van de omgeving: Windpark Deil en Wind- en zonnepark Avri.

Zijn er bij Windpark Deil klachten van omwonenden over geluidsoverlast of slagschaduw?

Er zijn wat klachten geweest over slagschaduw. Bij Betuwewind is de slagschaduw gemaximeerd op 5,6 uur per jaar. Dit is per windturbine te regelen: elke molen is voorzien van een stilstandsregeling. Deze houdt de slagschaduw bij en zorgt ervoor dat een turbine automatisch uitschakelt als de 5,6 uur per jaar bereikt is.

Dit was eerst niet voor alle omwonenden duidelijk. Onze uitleg stemde hen tevreden. Ook waren er enkele klachten over geluid: het bleek dat er een molen kapot was. Een deel is nu gerepareerd. Zodra de reparatie afgerond is, is het geluidsprobleem geheel opgelost.

Hoe kan het dat ‘de buurman’, de stad Zaltbommel, zich amper betrokken voelde bij het windpark? En niet in de opbrengsten deelt?

Ook geïnteresseerden in Zaltbommel konden participeren in Windpark Deil. De communicatie over het windpark vond vooral plaats in de gemeente West Betuwe. Het is dus mogelijk dat sommige mensen in Zaltbommel niet afwisten van de participatie.

Kon je meedoen met Windpark Deil door alleen je energierekening te betalen?

Bij sommige coöperaties wordt de geproduceerde stroom afgetrokken van je energierekening. Dit is bij ons niet mogelijk. Wij vragen je lid van de coöperatie te worden door eenmalig 50 euro te betalen. Als je deelneemt krijg je 4 tot 10% rendement over je investering. Dat percentage is afhankelijk van de (wind)opbrengst. Vervolgens kun je meebeslissen over wat er met de winst gebeurt. Dit is een vorm van financiële participatie. De winst zal onder andere ingezet worden om de energietransitie mogelijk te maken voor mensen met een kleine beurs.

Hebben jullie in de aanloopfase van het windpark weerstand ondervonden vanuit burgers en gemeenten, en hoe gingen jullie daarmee om?

De gemeente West Betuwe werkte actief mee, en wees zelf het zoekgebied aan voor het windpark. We hebben bepaalde weerstand uit de omgeving gehad, maar konden goed uitleggen waarom duurzame energie nodig is en waarom de gekozen locatie in Deil geschikt is voor windmolens.

In welke fase stapte Betuwewind in: na het kiezen van de locatie of al in het voortraject?

Bij Windpark Deil stapten we direct in nadat de gemeente de locatie had aangewezen (in 2013). Dat is ook de koninklijke weg. De gemeente gaat over de inrichting van het gebied.

Het project ‘Windpark Deil’ eindigt na vijftien jaar. Wat gebeurt er dan?

Betuwewind verwacht dat de windturbines van Windpark Deil technisch en financieel 25 jaar meegaan. Daarna worden ze afgebroken en gereviseerd en gaan ze nog een keer twintig jaar mee. We weten nu nog niet of dat op dezelfde plek zal zijn.

Hebben jullie een kapitaalvoorziening om een windturbine na technisch-economische veroudering op te ruimen?

Betuwewind verwacht dat de restwaarde van een windturbine groot genoeg is om deze op te ruimen. Ook houden we hiervoor altijd een reservering achter de hand.

Deel deze pagina: