Filmpje! De versterkende werking van lokaal eigendom op Rivierenland

In het Nederlands Klimaatakkoord (2019) is afgesproken te streven naar 50% lokaal eigendom. Lokaal eigendom gaat over meedoen en zeggenschap voor de lokale omgeving, de verdeling tussen de lusten en de lasten en de verdeling van de opbrengsten van de zonneparken en windmolens. Lokaal eigendom is daarmee een aanpak die bijdraagt aan de maatschappelijke acceptatie voor de realisatie van zonneparken en windmolens.

In Rivierenland is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met lokaal eigendom. In de praktijk blijkt dat lokaal eigendom, naast maatschappelijke acceptatie, ook een versterkende werking op de omgeving heeft. Met het rendement worden nieuwe duurzame ontwikkelingen mogelijk en duurzame initiatieven van derden ondersteund. Deze aflevering van Energiek Rivierenland laat zien hoe.

Deel dit bericht: