Energieportaal RES bevat nieuwe info

 

In februari is het Energieportaal gelanceerd. Hier kun je in één oogopslag zien wat de RES-afspraken zijn en hoever het staat met het ontwikkelen van projecten en het halen van de doelen uit RES 1.0.
Het Energieportaal is niet af. Het is een product in ontwikkeling. Tijdens een feedbacksessie met inwoners zijn verbeterpunten naar voren gekomen om de bruikbaarheid te vergroten. Verschillende kleine aanpassingen zijn al doorgevoerd en we gaan door met het verbeteren van deze tool. Ook worden de gegevens twee keer per jaar geactualiseerd in samenwerking met onze acht gemeenten. Dat vindt op dit moment plaats.

Eind van deze maand bevat het Energieportaal een volledig en actueel overzicht van alle projecten die samen bijdragen aan de energietransitie in Rivierenland. Op 1 juli volgt dan  een rekenslag, zodat na de zomer ook helder is wat de voortgang per gemeente is. Tipje van de sluier: de hoeveelheid zonnepanelen op grote daken is flink toegenomen! Ook zijn er enkele nieuwe zonnevelden die nu worden voorbereid en zijn er zonnevelden gebouwd en in productie.

Bekijk het energieportaal

Deel dit bericht: