Duurzame energie en aandacht voor biodiversiteit gaan hand in hand

Ons landschap is een belangrijk uitgangspunt in de RES 1.0. Om natuur, landschap en biodiversiteit te beschermen kunnen er bovendien randvoorwaarden worden gesteld aan initiatiefnemers voor het verkrijgen van een vergunning. Zo bieden windmolens ons klimaatvriendelijke energie én kansen voor behoud en herstel van de natuur. In Rivierenland ontstaan hier steeds meer concrete voorbeelden van.
In de natuurvergunning van de provincie Gelderland is vastgelegd dat Burgerwindpark A2 Lage Rooijen 1.000m2 leefgebied moeten creëren voor de wezel en de bunzing. Dit Burgerwindpark is één van de initiatieven van Coöperatie Bommelerwaar. Omdat ook Bommelerwaar biodiversiteit serieus neemt, is er een natuurwerkgroep ingesteld. Natuurwacht Bommelerwaard en de vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Bommelerwaard ‘De Capreton denken in deze werkgroep mee. Samen onderzoeken zij hoe dit leefgebied voor de wezel en bunzing zo goed mogelijk kan worden vormgegeven.

Deel dit bericht: