Deal voor duurzaamheid Coöperatie Duurzaamheid Bedrijventerreinen Zaltbommel (CDBZ)

Op donderdag 10 maart 2022 sloot de Gemeente Zaltbommel haar 6e Deal voor Duurzaamheid. Dit keer met de Coöperatie Duurzaamheid Bedrijventerreinen Zaltbommel (CDBZ). Hierin spreken de partijen af wat de gezamenlijke doelstellingen zijn en hoe zij deze stapsgewijs bereiken. De Deal is een intentieoverkomst van een wederzijdse inspanning om onze wereld beter achter te laten voor toekomstige generaties.

In de deal staan de gemeenschappelijke doelen, normen en waarden benoemd en hoe projecten op het gebied van duurzaamheid samen worden opgepakt en versneld. Coöperatie Duurzaamheid Bedrijventerreinen Zaltbommel (CDBZ) zet zich in voor schone en duurzame bedrijventerreinen. In het verlengde van deze deal wil de gemeente garant staan voor een lening die CDBZ bij de Bank Nederlandse Gemeente (BNG) af wil sluiten voor duurzame energie projecten. Met de deal voor duurzaamheid spreken de partijen af elkaar te betrekken bij het maken van keuzes en gebruik te maken van elkaars kennis. Ondertekening, door wethouder Willem Posthouwer en CDBZ voorzitter Zoltan Hunor, vond plaats op het dak van Hitachi op bedrijventerrein de Wildeman, tussen de daar aanwezige zonnepanelen.

Eerder werden al Deals voor Duurzaamheid gesloten met: Coöperatie Bommelerwaar, Woonstichting De Kernen, Woningcorporatie Bazalt Wonen, Glastuinbouwpact en Land- en tuinbouw LTO-Noord.

Deel dit bericht: