Regionaal Atelier Warmte (mei 2021)

Onze gebouwen van het aardgas afhalen is een enorme opgave. Gemeenten hebben de regie gekregen bij deze opgave. Maar regie op wat precies? Wat we weten is dat we van het aardgas af gaan. Dat is een startpunt. Ook het tijdspad is bekend. In 2030 zijn we halverwege en in 2050 moet het zijn afgerond. […]

Workshop Warmtetransitie (16 december 2020)

Wat zijn duurzame warmtebronnen? Hoe bepaal je welke oplossing het beste is voor een bepaald gebied? Hoe koppel je warmtevraag en -aanbod aan elkaar? Deze vragen stonden 16 december 2020 centraal in een online kennisbijeenkomst over de warmtetransitie in Rivierenland met Alfredo Verboom (Nationaal Programma RES), Roy Blokvoort (Expertise Centrum Warmte) en Leon Piepers (kwartiermaker warmte RES Rivierenland). Download […]

Kennisatelier warmte (2 juli 2020)

In dit kennisatelier stond de wijkaanpak warmte van de gemeente Tiel centraal. Of beter gezegd: de wijkaanpak van de gemeente Tiel, netbeheerder Liander, woningcorporaties Thius en Kleurrijk Wonen en de lokale energiecoöperaties Fruitstad Energie. Samen vertelden zij over hun werkwijze die geleid heeft tot de concept Warmtevisie van de gemeente Tiel. Download de presentatie (pdf, […]