We zoeken gezamenlijk naar oplossingen die passen bij onze RES regio.

Dat doen we door te experimenteren, samen te leren en ervaringen te delen.

Regionaal Atelier Warmte (mei 2021)

Onze gebouwen van het aardgas afhalen is een enorme opgave. Gemeenten hebben de regie gekregen bij deze opgave. Maar regie op wat precies? Wat we weten is dat we van het aardgas af gaan. Dat is een startpunt. Ook het tijdspad is bekend. In 2030 zijn we halverwege en in 2050 moet het zijn afgerond. Dan is de reis ten einde. Maar we hebben nog geen eindoplossing, dus nog geen bestemming. In drie sessies is gekeken naar hoe deze opgave in beweging te krijgen. Wat duidelijk werd is dat de warmtetransitie niet alleen over techniek gaat, maar ook over communicatie, gedrag en eigenlijk vooral een sociaal vraagstuk is.

Download de samenvatting (pdf, 1MB)

Bekijk het videoverslag sessie één warmte atelier (https://vimeo.com/540178462/7c7bbbca96)

Deel deze pagina: