Betuwewind bewijst hoe belangrijk burgerwindparken zijn voor regio

De leden van Betuwewind stemden afgelopen zaterdag voor de nieuwe strategische koers van de burgerwindcoöperatie.

Burgerwindcoöperatie West-Betuwe presenteerde tijdens de Algemene Ledenvergadering op 9 april jl. de behaalde resultaten over het afgelopen jaar. Ook hebben de leden groen licht gegeven voor de nieuwe strategische koers van de coöperatie. Betuwewind wil aanjager zijn van een vitale regio waarin schone en betaalbare energie voor iedereen hand-in-hand gaat met eerlijk rendement, investeringen in nieuwe energieprojecten, natuurontwikkeling en duurzame agroproductie.

Omzet 8 miljoen

De omzet kwam over 2021 uit op een kleine 8 miljoen euro. Bijna de helft van deze omzet vloeide terug naar de regio in de vorm van rendement, grondvergoedingen, omgevingsfonds of bijvoorbeeld betaalde gemeentebelasting. Het afgelopen jaar waren er geen (grote) financiële tegenvallers. Sterker nog: Betuwewind verwacht komende jaren jaarlijks miljoenen extra te kunnen investeren. De extra investeringen worden mogelijk door de prijsontwikkelingen op de energiemarkt. In 2021 steeg de ontvangen stroomprijs van ruim 3 cent per kWh aan het begin van het jaar naar boven de 20 cent aan het eind van het jaar. Gemiddeld is de stroomprijs op ruim 9 cent uitgekomen waarmee de windmolens van Betuwewind subsidieloos hun werk hebben gedaan. Voor de jaren 2022 en 2023 houdt de coöperatie rekening met opbrengstprijzen die substantieel boven het niveau van 2021 liggen.

Investeren in verlagen energierekening

Uniek in de huidige, overspannen energiemarkt: Betuwewind geeft leden die een contract hebben voor Betuwse windstroom geld terug op hun jaarrekening. Leden die in zee zijn gegaan met Betuwestroom, het bedrijf dat de stroom van de windmolens van Betuwewind lokaal verkoopt, betalen voor hun stroom niet meer dan de kostprijs van deze windstroom. Deze ‘cash back actie’ gaat gelden voor leden uit de gemeente West Betuwe die een stroomcontract hebben met Betuwestroom.

Energiearmoede hoog op de agenda

Betaalbare energie voor iedereen, mét iedereen. Voorzitter Jan Jacob van Dijk van Betuwewind hierover: “Omdat de meeste elektriciteit in Nederland wordt opgewekt in gascentrales beweegt de stroomprijs mee met de recent geëxplodeerde gasprijs. Hierdoor is gas momenteel de duurste vorm van elektriciteitsproductie. En die gestegen kosten berekenen maatschappijen aan de klant. Niet meer voor je stroom betalen dan de vaste kostprijs van windstroom: het moet in de toekomst de basis zijn van nieuwe stroomcontracten in de hele regio.”

Ambities in de strategische koers vergroot

Door de verwachte extra inkomsten zijn de ambities in de strategische koers vergroot. Zo komt er een uitbreiding van het bestaande Duurzaamheidsfonds. Dit fonds stelde in 2021 € 300.000 beschikbaar aan projecten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling in de gemeente West Betuwe. In 2022 stelt dit fonds € 600.000 beschikbaar. Betuwewind draagt onder andere bij aan de start van Energiebank Rivierenland, die bestrijdt energiearmoede door huishoudens op energiegebied te helpen.

Hiernaast hebben de leden ingestemd met het creëren van extra investeringsruimte voor nieuwe bedrijfsmatige activiteiten van Betuwewind. In 2022 is hiervoor 1,6 miljoen euro beschikbaar. Vanuit dit budget zullen regionaal energie-, milieu- of duurzame landbouwprojecten opgezet of ondersteund worden. Een onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal warmtebedrijf gebeurt uit de nieuw gecreëerde budgetruimte.

Voorzitter Jan Jacob van Dijk is trots en realistisch: “In 2030 moet volgens Den Haag het aandeel hernieuwbare energie op 70% liggen. Dat is al over 96 maanden! De grotere inkomsten van Betuwewind maken grotere ambities mogelijk. Onze inhoudelijke thema’s blijven duurzame energie, warmte, natuur en biodiversiteit. Nieuw is extra aandacht voor energie-armoede en eerlijke prijsvorming. Hiernaast willen we zelf meer initiëren en ondernemen op het gebied van verduurzaming van de regio. Financieel waren we al goed in staat om risicodragend mee te doen in projecten of zelf nieuwe projecten te starten. Met de huidige winstverwachting wordt dat alleen maar beter.”

Oproep aan lokale politiek: windmolen kan vliegwiel voor verandering zijn

In veel gemeenten in Rivierenland is windenergie tijdens coalitievorming een groot thema. Volgens directeur Gerlach Velthoven laat Betuwewind zien dat ‘eigen windmolens’ een enorme impuls geven. Met eigen windmolens geeft een gemeente een enorme impuls aan behoud van vitaliteit en het effectief bestrijden van klimaatverandering. Hiernaast wordt de afhankelijkheid van (buitenlandse) energiemaatschappijen verminderd en burgers kunnen profiteren van hun stukje windmolen.  “Onze windparken kunnen nog meer dan we hadden verwacht een vliegwiel voor verandering zijn. Onze burgerwindparken zijn daarmee belangrijk voor een vitale Betuwe.” Hij nodigt iedere gemeente in het Rivierengebied uit om in West Betuwe te komen kijken wat de impact is van een lokaal windpark.

Velthoven: “Het Nederlandse elektriciteitsverbruik groeit zeer snel: we gaan elektrisch rijden en onze huizen elektrisch verwarmen. Een moderne windturbine is genoeg om zo’n 5.000 auto’s bij gemiddeld gebruik 25 jaar van schone energie te voorzien. Wil je op gemeentelijk niveau klimaatverandering effectief bestrijden, zet dan in op lokale wind- en zonneparken, warmtenetten en aquathermie. Lokale energieprojecten helpen mee om de energierekening voor inwoners betaalbaar te houden en versterken de leefomgeving. Met de opbrengsten van eigen windmolens kan extra geïnvesteerd worden in de energietransitie. Het is een kans voor vrijwel iedere gemeente. Iedere turbine telt. Elk zonnepark telt.”

Over Betuwewind

In Betuwewind zijn burgers via een coöperatie ‘mede-eigenaar’ van zeven windmolens langs de A15 in de windparken Deil en Avri. Betuwewind heeft 1.000 leden. Betuwewind wil zich manifesteren als aanjager van een vitale Betuwe. Burgers die met elkaar wind en zon tot waarde brengen, waarbij iedereen wint.

Op www.betuwewind.nl kunnen belangstellenden meer informatie vinden en zich aanmelden

Deel dit bericht: